Sujets en langues nationales
                    
 jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: maayo ganndal (Ibrahima Lih) 
Date:   04-04-05 14:11   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

bismilla mon e jeme e pulareeje e demngal pulaar laabdo cer
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: maayo ganndal 
Date:   04-04-05 14:59   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ALHAJI SAYDU NUURU TAAL
Ko a hoodere raneere tal!
Kal golle maa bibbe juulbe maa kaal!
Sabu darnde maa fof ko yoo bibbe njuulbe njal
A habiima duubi e kitaale niaw e baasal
Barke maa e duwawuuji maa e amen yo mal
Kaaddi nguurndam,fooyre diine maa e amen woni damal
Nde tuubakoobe ngari
Mbiy ina njiima leydeele men
Ina coka bee,ina lebta bibbe men
no taane UMAAR SAYKU
NDARIDAA SABU DUM WONAA KO MEN
Juulbe e nioolaabe caggal maa
Ndarii haa kebtuden koyemen
duubi teemedere e sappo e jeegom koynaani semmbe maa
medayuuji e kaalisaaji yeewnube kalfaandi wonaa haaju maa
ko juulde e nelaado e yettude alla woni hammu maa
ko peewal maa e diine maa
madi aduna o fof ina yettu maa
hol mo tawaaka ,tawa yiyaani
dille birnagol biy nuuru?
bojji sukaabe,beti e duwawuuji
e yanaande taanum umaar
diine islam fooynii,berde nibbe leerii
naange men fudii,naange pulaar fudii
yoo alla yurme,yaafo maa
mbele juude mojje ina njabbo maa
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: DIARI 
Date:   04-04-05 15:24   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

proverbe = "bootté goumdo,yabaté ko lawol gotol" .......
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: ibrahima lih 
Date:   04-04-05 15:39   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

won ko woyi debbo joogaado ko wonaa maayraabe
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: DIARI 
Date:   05-04-05 10:53   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

proverbe =
-ko woni é lahal fof ma djoudé ndjittou !
-ko gnoli fof ma loub !
-mo souwa loumbo woto djal djolido !
-bombel tchaltowel gnandé fof ma hartiri fennandé boutéré ma artiri guada lepoudo !
-so guité goné é hordé ko dara dagnama !
-hundé ko soynéténo guila dow ,so sami hotchété !
-holam yadibé ma mi halanma sifo djikouma !
-ko tongu dassi fof ma arté tépéré djomum !
don bawmi hadandéma ,poulaar am ko do haadi !mi forani no fewi !!!!!
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: ibrahima lih 
Date:   06-04-05 15:22   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

PULAREEJE=
-so jaabi buubii benndii ,badiima leydi fooftina cammoowo
-gido goddudo ko ganio badiido nawata arsuko mum
-goonga jinngotaako,fenaande jinngantaako
-ko jamma juuti fof hadataa dum weetde
-so tawii ko kirsudo mbeewa adii wadde e cawgu wuddere,ngannden kali hoolaare natti ko gila ndiyam defi liingu
-so neddo wallaani,wallinaaki,wallondiraaka,so bone baayii dun tan,yoo tekku gondi roondoo juude mum
-alaa ko metti e aduna so wonaa jaasde e waasde,sabu baasdo ko gaando,jaasdo ko ngaanumma leniol mum
-aadee ina foti janngude hakkunde mbootu e kasanka,ganndal ko famda suura ,heewa lammina
g-anndo ko woyndu,ganndal ko ndiyam,munial e yoyre ko baagal dabboowo
-so rawaandu ngataani ,guuraani ,laaci mum yabbee
-mbabba koda wel koyngal ,kono anndaa to niaande heedi
-so wutte ina fonndee e jullare yaa taw joomum tawaaka
-bam-bam bamtataa gada faabru e leydi
-mo daniaani ko yidi koo ,yida ko dani koo
-kala jaroowo ina suuduu,niande manndili fof feenia
-so ada moja boobo daccu haa jaangee
-mo ronki yummum muyna e taanum
.....KO HEDDII KOO HAA SAHAA GODDO
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: DIARI 
Date:   06-04-05 16:46   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

mo mougnani tchourki daganata djoulbé !
weli waludé ko darido ,kono maydo mess .... !
ko heddi ko mi datchidi dum tcherno ly !
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: diari 
Date:   10-04-05 15:36   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

kongole ko jiame so ruffi boftotk
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Dooro Bayre 
Date:   11-04-05 05:14   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

DIARI a fellii jihaadi, Pulaar danyii gedal mum e ngal doo dingaral.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: DIARI 
Date:   11-04-05 08:45   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

DIARI ET diari o wona goto min ko DIARI EN MAJUSCULE MI ANDA diari en minuscule wona min dé !
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: ibrahima lih 
Date:   11-04-05 13:48   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

dooro bayre bisimilla maa e yid hade maa yideede
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: ibrahima lih 
Date:   11-04-05 13:54   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ko leggal booyi e ndiyam koo fof ,wattataa dum nooroo
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: dieng 
Date:   17-04-05 02:11   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

mo fayni mbabba, faynana dute
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: ibrahiima lih 
Date:   20-04-05 15:37   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

so welii maaydo,welii maayraado,hol ko mettata jahdo jenaysa?
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: TURF 
Date:   20-04-05 16:35   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

CONNAISSEZ VOUS QUE DIARI et SY ,CEST LA MEME PERSONNE!
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: amadou bah 
Date:   01-05-05 17:06   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

a jaraam dimo yo wallu en bamtude demngal men wonde deyeere
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: woloum nere 
Date:   05-05-05 03:40   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Bandiraabe mussiBe teddiBe Be teddikinaaki on jaaraama , yalla Bamtou pulaar Bamta on.
proverbe:
saDa mawna reedu ya taw kaa malaado ñaamde.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: woloum nere 
Date:   05-05-05 03:42   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

wa salaam
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: amadu salif aw 
Date:   16-06-05 03:10   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

mbeda wasiyoo bibbe fulbe fof yoo ndara
e bamtude pulaar sabu yonti nde ndaratoden
foddemen haa timma
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: saamba gaynaako 
Date:   24-06-05 13:13   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

-so yoole pudi e dote junitaaki weeni
-so weli mayno weli mayorado hol ko metenta gardo janayse
-daccu hobe kirnda ko nula defa
a jarama lido busso. minen daniyankoobe ko wayno ni no walita e amen no feewi e munal!
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: niangbaalo 
Date:   15-07-05 20:44   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

hol ko addi dogen sako dartoDen,
on njaaraaama,
Umar Siley
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: OMAR 
Date:   25-07-05 11:11   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

wiyaama reenata cehilaagal ko gede tati,de pudataa leebi;
-demngal sabu kala mo a haaldataa,on majjondirat.
-newre sabu kala mo a wandantaa,wadantaa maa sahaa nde wadde yonti, woodat ko ngaakiraa e jotondiral mon.
teppere sabu mo a yettondirtaa fof kumpa jolat hakkunde mon,so booyii jibina majjondiral.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: sow cheikh 
Date:   26-07-05 13:03   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

foti wojde gumdo o unde hortina kono wiide ene tebboo unugal duum wonaa ko mum

ko jakki jalo e jammbere ngerte tchahaade woppataa
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: sow cheikh 
Date:   26-07-05 13:30   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ene hawri e yimre mbinndunoo-mi too to leydi tuunis e hitaande 1995 ene hawri e 21 juko (aoĂčt).

PULKITAADO
Ar mi haalan-maa gnawu maa
ngonno-daa hade ndee boomaare ko Deela
nde njanngu-Daa tan ngosteDaa
hanki maa jeddaaDo teeNtinDaa
Pinal maa puuynagal fegninde kersuDaa
Balawaagal heddii tan ko e ngurumaa
gila njiiDaa Ciile mbayluDaa mbaydi maa
Ciilal a wontaani etee Deela nattuDaa
Sahaa yontii ruttaade e pinal maa
sahaa yontii yeeYo fuDnaange hirnaange rewo e worgo maa
niBBere bon'de boomooro e yeeso maa
anndu mawnude a dagnataa so wonaa e Bunndu pinal maa
ar rutto e pinal maa e iwdi maa
ar rutto sabu e ngol laawol a mawnataa
ar rutto e Demngal maa kisaa
Janngu, janngin, jaynu ngal maa
honngu, serkit bawDi ndimaangu fuuta maa

Cheikh Sow
merci de ne pas citer ce texte sans y mettre mon nom.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: OMAR 
Date:   26-07-05 15:28   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

A jaraama sow yimre maa ndee ene wadi faayiida mida yidi yioogde e bunndu pinal am lubr-am baagal.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: sow cheikh 
Date:   26-07-05 20:09   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ceerno umar a jaarama, weltaare ina e am
anndu baagal ngal aDa jogii ngal sabu ko Demngal maa = pulaar.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: sow cheikh 
Date:   26-07-05 20:25   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ndee yimre njimmi nde ko tuunus gnalnde 07/09/95 "kawrital rewBe to japon

REWBE
rewBe ko resataaBe reenateeBe
kono Ko Be reenooBe ressoBe resndateeBe
darnde maBBe e lenyol ko min haalooBe
haa bada min ngonaa deYYooBe
ko Be wujjaaBe debbinaaBe Bengonaa teddinaaBe
RewBe ko fotBe ardaade caggal heednaaBe
kuule moYYe Bamtooje Be ngonaa YettooBe
batu renndo Be ngonaa tawtorteeBe
kono ko kamBe ngoni fewjooBe feewnooBe
so golle men lohii e maBBe ko en ruttotooBe

RewBe rewBe, rewBe rewniiBe, rewBe rewooBe
mi yooDaama Bee rewBe dariiBe
ko miin tan yooDaa Bee jogiiBe galleeji wuurnooBe
mi jaari Bee rewBe worBe gude haddiiBe
e jojjanDe e hujjaaji mum en jaggitiiBe
ko rewBe tafata jaambareeBe
ko kamBe pin'ndinta DaaniiBe, taftotoo fulkitaaBe
kono gila Be puuynaa naatDen e niBBe
rewBe hannde ngonti tan ko rewnaaBe.

KO UNDE HORTINA FOTI WOYDE WUMBE UNOOBE
KONO WIYDE INA TEBBOO UNUDE DUUM WONAA KO MABBE.
cheikh Sow
Paris France.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: OMAR 
Date:   27-07-05 11:30   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

A haali goonga sow kono so bunndu luggidi baagal am ngal hebataa ndiyam sabu njuteendi maggal rabbidi.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: diari 
Date:   27-07-05 13:31   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

hhééé omar é cheik ka modi dé !!!!
mi dé son djaby banirabé am worbé odo pulaar louguidiri kam ha burti !!!!!!!!
djafodon kam none ko mi djibinandé leydi ndi !!!!!onone biata "les vaches folles" !!!
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: OMAR 
Date:   27-07-05 16:41   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Hi jam ko diari mo nganndu-mi oo ada wuuri!
aan a waawa jaabaade mi a mettini bernde,ko jooni ngar-daa min de cikkunoo-mi yo taw en luutondiaani sabu ko aan woni horeejo fedde ndee tiinnoo e golle maa dee!!!!
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: sow cheikh 
Date:   28-07-05 17:55   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Hajjaa jaari pulaar luggiDtaa so wonaa nde asaa, etee won'de-ma jibina'nde leydi ndi woto addane wiyde won'de pulaar maa luggiDaani, tiiDnaare-maa ene yiynii, jokku golle maa haawe baawDe-maa.
wa salaam
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: OMAR 
Date:   29-07-05 11:23   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Sow banndam haala maa ina wadi faayiida pulaar luggidtaa so wonaa nde asaa ete jooni jale de keewi so en njeewi no defte pulaar dee mba'i heewde nii.
Min noon pulaar am luggidaani kono mi yiefti jale de e peluuji di ngon-mi ko e asde tan.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: sow cheikh 
Date:   29-07-05 12:11   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

jirgit, as, janngu janngin ngal maa, ko Duum foti won'de faandaare kala biyoowo mbiimi jiDDo firtude. woto golle ndarto, yoo jokku haa bada, en kaaBaani en tampaani. yoo alla sellin doole.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: saadibu soh 
Date:   04-08-05 03:09   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

pulaar wi'iko so rawaandu ngatata nguurata laaci mum yabbete.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Moussa SY "Binngel Leydi" 
Date:   16-08-05 01:24   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Sikkunoobe lenol ko daaniibe ngontaa seerte doynngol ngandinen be en pinni te en ngontaa ruttaade e doyngol.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: djiby ba gababĂ© pĂ©cheur 
Date:   19-08-05 00:08   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

khalisse tadjar guillé sernate yadubbé
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: DĂ©Ă©dĂ© SY   
Date:   19-08-05 12:22   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Salam aleykum bandiraabés
Machallah comme vous parlez bien pular.C'est un plaisir de vous lire! Avec mon pular de ndiudu diéry, je préfÚre m'exprimer en français. Ce sera plus simple pour moi, pour ceux qui me lisent aussi ;-)

On njaaraame. Yo jamm ñalu

 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: aliou 
Date:   17-09-05 01:51   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Vous etes formidable je vous aime
aliou DEME
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: DIENG 
Date:   20-09-05 12:42   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

BJR.AVANT TOUT JE VOUS SALUT TRES BIEN JE DEMANDE AU BON DIEU QUE CE MESSAGE VOUS TROUVE DANSDE TRES BONNE CONDITIONS AUTANT QUE VOUS VOULEZ.VOTRE TRES CHER EMISSION ME FAIT BEAUCOUP DE PLAISIRE JE VOUS ENVOIE MES TRES SINCERE ENCOURAGEMENT.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: LY Oumar 
Date:   25-09-05 14:09   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

on calminaama calminaali tiiddi mi weltiima kaaddi weltaare e ko njiymi ndeedoo yeewtere moodon e darnde moodo e demngal pulaar ngam jokka nguurndam demngal meeden e pine meeden.
minne mi jokka heen yimre nde mbadnoomi ko fayti e duumdoon yimre ndee ende juuti kaalnoomi heen ko ko fayti e dannotoobe njejjita pine muudumen haa mbiymi to wattanndet :
NDE NANMI KABAARU ( X ) JALTUDO NEEDIIJI,
CIFTORMI KONNGOL MAWDO DOKKUNOODOMI WAAJUUJI,
SAHAA NDE MAYNIMOOMI FAYDE E LADDEJI,
OWIIMI "WON E DANNOTOOBE PAAYTAT PINE NGENNDI,
WON BE PAAYTATAADE MBAYLATDE NDE KAAJI,
KONO WON BE MBAYLATAADE NDER KALA NOKKUUJI,
TEENE PAAYTATAADE HAYSO JUUTII JAMANUUJI,
TIINO JEYE E BE NGONAA JOM BARKEEJI."
(UMAR DEMMBA LIH, DUMGA RINNDIAW.)
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: LY Oumar 
Date:   25-09-05 14:10   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

on calminaama calminaali tiiddi mi weltiima kaaddi weltaare e ko njiymi ndeedoo yeewtere moodon e darnde moodo e demngal pulaar ngam jokka nguurndam demngal meeden e pine meeden.
minne mi jokka heen yimre nde mbadnoomi ko fayti e duumdoon yimre ndee ende juuti kaalnoomi heen ko ko fayti e dannotoobe njejjita pine muudumen haa mbiymi to wattanndet :
NDE NANMI KABAARU ( X ) JALTUDO NEEDIIJI,
CIFTORMI KONNGOL MAWDO DOKKUNOODOMI WAAJUUJI,
SAHAA NDE MAYNIMOOMI FAYDE E LADDEJI,
OWIIMI "WON E DANNOTOOBE PAAYTAT PINE NGENNDI,
WON BE PAAYTATAADE MBAYLATDE NDE KAAJI,
KONO WON BE MBAYLATAADE NDER KALA NOKKUUJI,
TEENE PAAYTATAADE HAYSO JUUTII JAMANUUJI,
TIINO JEYE E BE NGONAA JOM BARKEEJI."
(UMAR DEMMBA LIH, DUMGA RINNDIAW.)

 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: dia 
Date:   07-10-05 16:04   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

kooni mi weltiima,hande
ngonmi ko lille,bandirabe wonbé doo be dee ,kaalani pulaar.
kooni mi yewni pulaar.
on njarama
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Oumar LY 
Date:   13-10-05 22:22   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Bismilla maa wadde ar kaalen pulaar enen.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Oumar LY 
Date:   19-10-05 22:26   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

SO GEDE MBIYAAMA YOO KOOT TO NJEYNO KUBEEJE PAATAT DOORUMAAJI!
 
 ganiiDe EN POULAR
Auteur: sowcheikh 
Date:   20-10-05 11:38   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

banndiraaBe tedduBe Be alla teddini on calminaama mo woni e mon fof innde mum e yettoode mum caggal Duum mboDo yiDi batton Doo hakkilaaji mon e ndee-Doo yeewtere nde njiD-mi werlaade e renndo fulBe. MboDo majjiraa, mboDo yiiloo pijirlooji Demngal pulaar e yeru:
yiwde cukalel walla mawDo yoo reftu e kongol tawa o telBaani :
Yeru : Hol baawDo wiide : kalle ngorba, kalbe baaba
walla : mbabba Yakki makka mbabba Yakki makka ......
walla : ruulde rew les lewru, lewru rew les ruulde
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: hawa syriana 
Date:   23-10-05 13:00   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

salut moi je suis poular mais je ne comprend pas ton poeme? PEUT TU M'AIDRE
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Doro Ly 
Date:   26-10-05 22:10   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

mi murtii alla e weltaare so mi welaama mi wiya ndee yimre ko tellinaande wonaa tan winndaande.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: ibraahiima t . g . lih 
Date:   30-10-05 01:59   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

mi danii innde pulaar
mbodo wiyee puuydo pulaar mo fuuyaani,jiytudo damal mo fuuraani
holi yoo puuydo pulaar coowaado mo heewbe nganndaani?ibraahiima ceerno ganndo lih mo fuutankoobe majjaani
wadi ndee yimre pulaar ko sariif mammadu jah to mbahe
proverbe
so unoobe mbiyi ina cuudondira naafde,jenngat kortinaani
wulaango jamma accittaake e gooto
so faabru hodii dow,tawata ko jam alaa les
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: fatimata 
Date:   01-11-05 00:16   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

asselamaleykou mine beltima et congudima é mine djidi beyditoradé é gandale
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Yaaya DIA 
Date:   05-11-05 03:22   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Gumdho ne foti jeewde meccal tawi wonaa wiyde ina diwa boyli.

So a nanii hannde wuppetaake paasetaake tawat baaba galle huwaani e comci mum.

Mo yabbhi kalle kumaandang, ko pardon pardon warata baaba mum.

So a nanii yo en mbadtu nih mo wuuri tawat wonaa artubhe baamuule ne ngubbi maaydho.

Haa laawolgodhngol...
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Doro Ly 
Date:   09-11-05 13:48   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

so police heYYii e coggugol gertogal coggunooDo o haDaani tan e wiyde kus walla kes.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: aissata 
Date:   09-11-05 21:41   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

KIWO YETA DIMO

KAGANDE NE ANDI GALLE BADI DAWDE
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: maayo ganndal(ibraahiima lih) 
Date:   26-11-05 01:53   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

mi salminii on ,kadi mi bismiima on e yeewtere hee,cosirmi ndee yeewtere ko mbele eden ndokkondira heen hakkillaaji,sabu haaloobe pulaar mbiyi :hakkille gooto yonataa

so dote burndirii won heen nde sellaani
so surga hubii boti, rendetaake diwo
...............njokkee..........
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: sih abdullaay 
Date:   26-11-05 11:10   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

holi be hangaabe?
Holi be weddiibe comci
be pine tubakoobe koomti kaawjini
Jinnaabe kartodee besngu sanndolini
Ganyo malaama, juulbe tonyaama
Heferbe mballaama,holi be rewbe?
Joldube kilotaaji maa pantolongaaji
Geddube wutteeji harminbe gudee
Borniibe volour maa jimbak aot
ciilti beelti koynirde terdee
Yaroobe podde waroobe jibnirgol
femmboobe cukuli nannda e worbe
jinoobe jawinoobe manndiloobe
teddinbe baruuji e baluuji
sikkube ko wellitiibe taw ko
fuuybe' aftarbe jaanycee mumen
moditiibe,faaydube pinal e aawasaagal
wontube bilewile maa redelaaji
aanbe be ngonaani raneebe
njettaaki hay arabeebemi jokkitaa haa nyalnde wonnde
Ko min Abdulaay Sih yimiyanke
lenyol mo Mauritanie
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: jah usmaan 
Date:   08-12-05 17:09   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

mi salmini on sanne midho pulaar gurngal no layateeri njanngen ngalmen pamen tee parnoodhen faarnaade ne fiiri ko heewe mi jubba heen seedha ganndal e danyaal ko faaro
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: jah usmaan 
Date:   14-12-05 23:48   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

aan jaari jaaraama so ndiyam bhoftaako ko pulaareeje neko dum rondi ko ne wadhe nimsee ma kadi ko wayi hakkil mum usti ne rondaade ko heewi
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: guido legnol   
Date:   14-03-06 16:40   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ndaw weltaaré ndé njitoumi one !!! Yo Diomirani dioutnou !!! Kono none kaalén héne kadi ko faaté anniyaadji(? -projets) to fouta mÚne
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Guelaajo   
Date:   09-04-06 13:06   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Je lis beaucoup de forum sĂ©nĂ©galais mais je n'interviens presque jamais. En rĂ©flĂ©chissant un peu je me rends compte qu'il est beaucoup plus interessant( pour moi et pour les autres interveants) de donner mon avis (il vaut ce qu'il vaut). Je voulais parler aujourd'hui des caractĂšres accentuĂ©s et des nouvelles grapgies que nous utilisons dans nos langues (pulaar, wolof, sereer, joola, ...). Je suis informaticiens et je me rends compte tous les jours Ă  quel point les caractĂšres accentuĂ©s sont embĂȘtants pour les francophones. Dans beaucoup de contexes les outils informatiques n'acceptent pas ces caractĂšres. Bien sur on fait sans ces caractĂšres Ă  defaut de se torturer pour installer des complements pour pouvoir les utiliser (si ceux ci sont disponibles).
Ensuite des qu'on n'est plus dans un pays francophone on voit tous ce qu'il faut faire pour n'avoir qu'un <<é>>. Et pourtant le français est trÚs en avance sur nos langues en terme de penetration et de prise en compte par les fabriquants de materiel ou de logiciel.
Ce que je voudrais c'est que nous puissions ecrire nos langue avec n'inporte quel clavier comportant les 26 caracteres de l'aphabet latin.
Je fais les propositions suivantes:
bh: bhaleeri (noirceur)
dh: dhoyngol (sommeil)
ny: nyaamde (manger)
.....
Je suis parti du constat que ces couples de caractĂšres ne se rencontrent que tres rarement. Je suis entrain de faire une etude statistique sur ce theme, mais il me faut un volume tres important de texte en pulaar, wolof et autres.
Merci de me faire d'autres suggestions pour ces memes caracrteres ou d'autres.
Profitons de l'expereience des autres pour ne pas tomber dans les ecueils ou ils sont pris au piege.
Jo jam e kisal won e mon.
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: punaado kebe   
Date:   12-04-06 06:37   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

njaokke gole

dabbe
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: niangbaalo   
Date:   03-06-06 14:16   >>> RĂ©pondre Ă  ce message


on calminaama bandiraaBe. MbeDe yiDi habrude mon
site baDDo faayiida no feewi :

dingiralfulbe.blogs-de-voyage.fr

ODon mbaawi heDaada e site o kolli belDi, paaydinDi.

on njaarama

niangbaalo
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: gassama   
Date:   24-06-06 02:56   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

pulaar maada o ene wili no feewi haalaka ne selli kono njokken jangdende haa binndol ngol sella jokkondiral e yeewtere pulaar+ gass61Ă hotmail.frMessage édité (13-08-06 12:54)
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: amydu78   
Date:   02-07-06 17:28   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

bonjour a tous je suis haal pular je me débrouille a peut prÚs mais je ne c'est pas écrire pular est ce que une personne peut me donner des cours merci


one diourama , diarama .....

amy
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: LY Oumar   
Date:   17-02-07 14:25   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

miin koy mi wayrii doo koy! kono mbaymi kono tawdo yimbe bee ene ngoppi yeewtere ndee nih ko woni? ndille on ndillata NDILLE...

UMAR DEMMBA LIH DOUMGA RINDIAW

Message édité (17-02-07 14:27)
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: dentalpulaar   
Date:   22-03-07 05:27   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

bisimilla mon e lowre pulaar nde innirden
http://dentalpulaar.blogs-de-voyage.fr

yoo alla suur en
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: MOUSSA KANE 
Date:   23-03-08 16:07   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

oumar demba mi welltima maayo ganndal (Ibrahima Lih) a Ă©crit:

> bismilla mon e jeme e pulareeje e demngal pulaar laabdo cer

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Pulaagu 
Date:   24-03-08 09:29   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Lowre men hese www.pulaagu.com
En njytii ko hatojinaoo ko booyi. Tawtondiren to pulaagu.com, lowre N°1 e lowe demde ngenndiije.
______________________________________

WWW.PULAAGU.COM - Ma rĂ©fĂ©rence des sites e langues nationales et mĂȘme au-delĂ ! Rejoignez notre projet commun Ă  tous les Fulbe sur http://www.pulaagu.com
On calminaama!!

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Le Havre PAYS : France
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: moussa kane au nom de timtimol 
Date:   06-04-08 19:35   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

association desjeunes pour le devellopement de doumga rindiaw vous remerci de votre fidelite

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: moussa kane au nom de timtimol 
Date:   06-04-08 19:38   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

association desjeunes pour le devellopement de doumga rindiaw vous remerci de votre fidelite maayo ganndal
> bismilla mon e jeme e pulareeje e demngal pulaar laabdo cer

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: dentalpulaar   
Date:   21-09-08 22:36   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

bismilla mon e lowre hesere tawa ko pulaar tan winndaa toon,tele fulbe e rajo fulbe maa jeewte fulbe
WWW.YAAKAARE.COM

yoo alla suur en
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: seucoul 
Date:   22-11-08 14:42   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Mi andaa hole ko potmi haaledé so wana yo Allah féwnou labi mone.Ko mbadtone doko né hawrii.Mi wo dani é proverbouji pularMessage posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Matam PAYS : Senegal
 
 ko mi almuudo jizzo jokkude janqde pulaar
Auteur: Bah Samba tubak   
Date:   30-11-08 04:43   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Aan ceerno musitɗo tedduɗo, gannɗo baawdo jarlitaniiɗo leñol mum fulbe, mi salminii-ma mi yettii-ma mi juurii-maa ma. Miɗo laaknu-ma ngam jokkude jaŋde am pulaar no neworii fof, e holi miijo-maa e ballal-maa? a jaraama!Ko miin Bah Samba Tubaak.Njibinaa-mi ko Senegaal to Boosoya Ouro Mollo kono ƴeesii-mi ko Mbuur e mawnu-mi ko e ladde, hannde e ngee ñallunge ngoor-mi ko ɗoo e leydi Itali e wuro wiyeteengo (BOLZANO).

Ko mi almuudo Pulaar, miɗo yeɗɗonoo jokkude jaŋde am Pulaar. Kono gila puɗɗii-mi jaŋngude abajade men e kelme e koŋnguɗi e huunde e celluka Pulaar, haa e ngee ñallunge mi dañaani dabi (ceerno)

Nde tawno kadi ɗoo e Itali nokku mbo koɗ-mi oo (Alto Adige) alaa duɗe Pulaar tee o heewaani fulɓe, mi wuuri e makko ko inna tolnoo e duuɓi noogaas kono haa jooni mi yiyaani e makko fedde fulɓe tawa ko jaŋngoobe Pulaar.

Ɗoo ko jolfuɓe tan mbay ɗoo no kooce e pelle e pene mum'en diine murit ɗe ngasata ngoni ɗo.

Miɗo hatojini dabi baawɗo heblude-mi e jaŋde Pulaar no haanirta nih, hay sinno ko e internet (gese) ina waawa wonde so welii geno.

So ɗum yawtii miɗo humpit-maa musitɗo e cukaagu am, mi heɓaani jaŋngude binndi Farayseere, Eŋngele, ko binndi men Pulaar e Ɓuraana, Italiyeere puɗɗii-mi naftoraade seeɗa mo yawnaaki.

Ceerno musitɗo tedduɗo, miɗo laakna ngal ballal e innde PULAAGU e FULFULDE. Yo wuur wuurtinooɓe pulaagu e fulfulde e ɗo ɓe ngoni fof, aamiin yaa barke joom ngoo weeyo Naange Hoodere buuɗal maŋngal joom am! A jaaraama yoo geno y'iɗe musitɗo am!.

Koɗol Bah Samba Tubak.

Aan ceerno musitÉ—o tedduÉ—o, gannÉ—o baawdo jarlitaniiÉ—o leñol mum fulbe, mi salminii-ma mi yettii-ma mi juurii-maa ma. MiÉ—o laaknu-ma ngam jokkude jaÅâ€čde am pulaar no neworii fof, e holi miijo-maa e ballal-maa? a jaraama!
Ko miin Bah Samba Tubaak.Nj
 
 ko mi almuudo jizzo jokkude janqde pulaar
Auteur: Bah Samba tubak   
Date:   30-11-08 04:47   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Aan ceerno musitɗo tedduɗo, gannɗo baawdo jarlitaniiɗo leñol mum fulbe, mi salminii-ma mi yettii-ma mi juurii-maa ma. Miɗo laaknu-ma ngam jokkude jaŋde am pulaar no neworii fof, e holi miijo-maa e ballal-maa? a jaraama!Ko miin Bah Samba Tubaak.Njibinaa-mi ko Senegaal to Boosoya Ouro Mollo kono ƴeesii-mi ko Mbuur e mawnu-mi ko e ladde, hannde e ngee ñallunge ngoor-mi ko ɗoo e leydi Itali e wuro wiyeteengo (BOLZANO).

Ko mi almuudo Pulaar, miɗo yeɗɗonoo jokkude jaŋde am Pulaar. Kono gila puɗɗii-mi jaŋngude abajade men e kelme e koŋnguɗi e huunde e celluka Pulaar, haa e ngee ñallunge mi dañaani dabi (ceerno)

Nde tawno kadi ɗoo e Itali nokku mbo koɗ-mi oo (Alto Adige) alaa duɗe Pulaar tee o heewaani fulɓe, mi wuuri e makko ko inna tolnoo e duuɓi noogaas kono haa jooni mi yiyaani e makko fedde fulɓe tawa ko jaŋngoobe Pulaar.

Ɗoo ko jolfuɓe tan mbay ɗoo no kooce e pelle e pene mum'en diine murit ɗe ngasata ngoni ɗo.

Miɗo hatojini dabi baawɗo heblude-mi e jaŋde Pulaar no haanirta nih, hay sinno ko e internet (gese) ina waawa wonde so welii geno.

So ɗum yawtii miɗo humpit-maa musitɗo e cukaagu am, mi heɓaani jaŋngude binndi Farayseere, Eŋngele, ko binndi men Pulaar e Ɓuraana, Italiyeere puɗɗii-mi naftoraade seeɗa mo yawnaaki.

Ceerno musitɗo tedduɗo, miɗo laakna ngal ballal e innde PULAAGU e FULFULDE. Yo wuur wuurtinooɓe pulaagu e fulfulde e ɗo ɓe ngoni fof, aamiin yaa barke joom ngoo weeyo Naange Hoodere buuɗal maŋngal joom am! A jaaraama yoo geno y'iɗe musitɗo am!.

Koɗol Bah Samba Tubak.
maayo ganndal (Ibrahima Lih) a Ă©crit:

> bismilla mon e jeme e pulareeje e demngal pulaar laabdo cer

Aan ceerno musitÉ—o tedduÉ—o, gannÉ—o baawdo jarlitaniiÉ—o leñol mum fulbe, mi salminii-ma mi yettii-ma mi juurii-maa ma. MiÉ—o laaknu-ma ngam jokkude jaÅâ€čde am pulaar no neworii fof, e holi miijo-maa e ballal-maa? a jaraama!
Ko miin Bah Samba Tubaak.Nj
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Boiro FintĂ© 
Date:   18-12-08 17:23   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

A jaaraama yimre maa ndee welii yoodii etee moyyii.
jokku golle.


DEBBO
dewdo
e bolol
jam e kisal
defiido joome
dewtiido jamirooje
dadiido
dariido
doomaani jikku
jikkii hoore mum
joom teddungal deweteedo.
Goram!
mi okkii ndee yimre kala debbo.
Haa teenti e Ansatou mballo joom suudu am to saare sammba laba e kawtal dowri Kunkanne e ndeer falnde weli ngara e diwaan Koldaa.on jaaraama

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Abdoulaye Ly 
Date:   24-04-09 03:23   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

Musidbe teddube:
Ko ardii kala mi salminii on gooto kala innde mum e yetoode mum.
Miin dey komi almuudo to dudal jaabi hattirde to Laguna-Espaañ. E oodo sahaa ngonmi ko e heblo Doctorat. e oodo sahaa mbodo hatojini e pulareeje ngam yidde wattude dum e español mbele pinalmen ina yahra yeeso.....
on njaaraama no feewi.Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Buenavista PAYS : Spain
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: kettodee 
Date:   11-07-09 13:47   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ar ketto e kettodee.com

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Paris PAYS : France
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: cheikha 
Date:   11-11-09 13:29   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

bonjour à tous ! j'ai rencontré ce site par hasard et en tant que pulaar je m'y suis intéressé tout naturellement. j'aime beaucoup les proverbes car ils reflÚtent quelque part certains aspects de le culture et peuvent aider à comprendre certaines actions ou réactions. Il se trouve que je suis ndjoud djéri et j'ai du mal à comprendre le vrai sens de ces proverbes que vous nous gratifiez. puis-je vous suggérer de traduire de temps en temps de les traduire en français pour les francenabais comme moi. merci beaucoup pour tout ce vous faites pour la langue pulaar.

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Billancourt PAYS : France
 
 pulareeje; proverbe (pulaar)
Auteur: dia76 
Date:   26-05-10 23:36   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ndogu reedu tawi jiire koy sopunde.
mo wi ina dowa guertogal ko kanioum hiirni hoore mum.
so sagata finediniraama sawru wongko wadi gula daanaaki.
SO henndu wedii gniiwa mettellu haani ko sornoyaade

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Paris PAYS : France
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Fqlhjvc 
Date:   26-05-10 23:40   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

GçoffefzeGFggg

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Paris PAYS : France
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Aboubacry diallo 
Date:   07-11-12 19:51   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

fouta nde hettere rimre ranere awande diam foudi modere
fouta ko ledde towde bubde dimde e maaje danedje
fouta feeri berdam
fouta momti gondjam
fouta wouro cerembé e sarifaabe
douwortebe e djabonortebe
fouta so a inaana mi soumba mi sadjo
bergellam feera mi miidjo yonta handi
yonta bural e harandourou
sanga nde djawdi heewi mbaroudi sattani
fouta mo bossea e nganar
toro wela leydi
mi yeddidta lawankobe lawnobé cengle be ndedditani thiondi
yo wuur fouta
yo wuur poular
Aboubacry diallo ( thilogne, residant en france)

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Orléans PAYS : France
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: oumar anne 
Date:   01-02-13 10:45   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

ina weli sanne.
pulaar wiy: waawani maayd'o 6iignoowo ko lootoowo lokotood'o

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: ALASSANE HOTT 
Date:   12-12-13 23:59   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

DIAM HIREE MON HANDE KO MINEMON DEWE DINEMON DIOULDE E HORDE SAKKAADE E MOUDDADE HADE MA OUDDADE HADE MA LELADE SOUDDADE SIFTORTANE KA INNAMA AADE HOKO POTDA HOULDE E FAYDE HADEMA MAYDE DAWKO YOURMINI NIANDE DIOMIRADO TELLINI NANGUE DJIYA NEDDO WONEY TAYDE

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: maamuudu kulibaly 
Date:   06-02-14 11:32   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

So hiraande aiiba defaama yo dimo waaldu e heege

> ina weli sanne.
> pulaar wiy: waawani maayd'o 6iignoowo ko lootoowo lokotood'o
>
> Message posté par un internaute non inscrit dont la
> géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
> Posté depuis www.senegalaisement.com

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: maamuudu kulibaly 
Date:   06-02-14 11:44   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

So hiraande aiiba defaama yo dimo waaldu e heege

> ina weli sanne.
> pulaar wiy: waawani maayd'o 6iignoowo ko lootoowo lokotood'o
>
> Message posté par un internaute non inscrit dont la
> géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
> Posté depuis www.senegalaisement.comMessage posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 yoo yaru yesso
Auteur: dounguel 
Date:   15-05-14 13:33   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

so gniwa tenoyi arti diogoyi artiti mayii ko iné défé dagnama kono kadi ko ina defré dagnama.

so guertogal rewi et tenoyobé ko madirédé sokobé

mo dagni wassi so waassii o ala do woyti

so yiddé diouti allah éna wéla kono gonga éna tawa


ngendi ko énéne ndéndi kono bourdo daradé fof bouri !hot! !hot! !hot!

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: AR PIJEN NJALEN PULAAR 
Date:   23-08-14 16:32   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

♟PULAAR wiʼi ko Mbaddi nani fof janngo dawetaake ɓurani ɗum

♟PULAAR wiʼi piyen koɗo ko’e njaatigi koɗo woni limen ñiiƊƊe koɗo ko’e koɗo woni

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: gringo   
Date:   23-08-14 23:01   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

!waw !waw !waw !waw !waw
[IMG]http://2.s09.flagcounter.com/count/bL0/bg_CCCC98/txt_CCCC98/border_CCCC98/columns_1/maxflags_1/viewers_3/labels_0/pageviews_0/flags_0/.jpg[/IMG][IMG]http://2.s03.flagcounter.com/count/F8d6/bg_CCCC98/txt_CCCC98/border_CCCC98/columns_1/maxflags_1/viewers_3/labels_0/pageviews_0/flags_0/.jpg[/IMG]
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: AR PIJEN NJALEN PULAAR 
Date:   26-08-14 18:03   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

GILLI
Ɓi ngona gawri kono ina hebbina reedu GILLI ɗi ngona ndiyam kono itti kam ɗomka GILLI ɗi ngona mbaroodi kono iɗi coŋnga GILLI ko nde ñaamde welnde nokkuɗo heen kala foŋng GILLI ko ngo maayo mawngo luggo yaajngo mo tiiɗaani e GILLI mum heɓataango e ngoya foŋngo.

Ko pulaoar adii Well.de nde
pulaarji men mbeɗu!.


On Njaaraama ɓiɓɓe Fulɓe dariiɓe dediiɓe ngam ɓamtaare leñol yo GENO sellin doole!.

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: AR PIJEN NJALEN PULAAR 
Date:   04-10-14 11:04   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

GILLI
Hay gonɗo laakara ene hoɗa e fittaandu giɗo mum gilli ko ɗaɗol kala moƊƊere futɗnde hakkunde wondiiɓe aan banndam saka boɗeejo maa ɓaleejo sakku feere no nganndirɗa oon mo yidde mum haɗi ɗoyngol mum fof mum koko safi ina soofta so wona nguurndam ndeke biiɗo yiɗaama on hay huunde yiɗanaama yidde ko yɗir'de yidde ko yiɗor-de yidde ko yiɗan'de woni yiɗor'de ko yidde giɗo ko tagoodi ndi o tagi e maadi ndi Allah mahi oon mo njiɗa woni yiɗor'de ko yidde ɓeen yiɗɓe giɗo maa woni yiɗan'de giɗo ko njiɗa njiɗanɗa hoore maa. Daro e ooñccu'de giɗo kala e jole golle nde wuɗata ɓanndu giɗo maa daro e ɓeydu-de hakkilantaagal eko ena feñina giɗo hakkunde fasɓe maa giɗo am gilli ngona gawri kono ena kebbina reedu gilli wona ndiyam kono itti kam ɗomka koni ko miin yiɗmah ɗum en yona maayoowo giɗo am ko jom gilli goonga mo wona puntoowo giɗo am ko nde Jaayre jam hoodere jalboowo. Haa abadan komi jiɗɗoma mi wonaa gañcoowo giɗo am no yontaaɓe mb'i heew'de e ndeeɗo saare ko aan tan cuɓiimi mbaɗ-maami e nder ɓernde giɗo am no worɓe mba'i heew.de e ngo renndo ko miin labiɗa mbaɗɗa woni jaambaaro mi yimiraani giɗo am sibu heewdemi faaro kono mo annda nofoore gilli haala am yo o taaro giɗo am gilli ngona ɓoggi kono ngannde iɗi toŋga gilli ɗi ngona mbaroodi kono paame iɗi coŋ-nga gilli ko nde ñaam-de welnde nokkuɗo kala foŋ-nga gilli ko ngoo maayo maŋ-ngo yaaj-ngo kono mo tiiɗaani e yiɗde mum heɓa taango e foŋ-ngo.!!!

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
Posté depuis www.senegalaisement.com
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: thioub 
Date:   24-11-15 12:40   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

slt je voudrais que vous me composer un chanson bien articulé sur le theme "INAWONA'c'est une nouvelle approche developpé pour la premiere fois au senegal plus particuliérement dans la région de matam par Edm une ONG francaise dont le credo est d'aider la couche vulnerable à sortir de la situation de précarité.
iNAWONA propose des services financiers(financer et inciter le partenaire à avoir la culture de l'épargne)et non financiers (formations pendant les réunions mensuelles ou aura lieu les operations financiers de remboursement de crédit et d'épargne et modules de formation de 30)svp envoyer sur mon email à l'adresse suivante :saidouyaya@yahoo.fr
je suis ouvert Ă  tout le monde poaur toute demande Ă©claircissement et suggestions
merci d'avance

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: ThiernoHadyAmadouWenodyNdiaye 
Date:   15-01-17 12:14   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

min mbeltiima kaadtudi e golle min njaŋŋii heen sanne

njeewee alkule pulaar nde ne goodi e tappirɗe ɗe

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: dĂ©bbo 
Date:   11-12-17 14:48   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

bonjour je me nomme khadiatou j'aimerais échanger avec vous sur quelques termes pulaar que je ne comprend pas mercid e me répondre

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Abu Sih 
Date:   16-12-17 15:28   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

On njaaraama, yo geno top on

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: Mamadou ifra ndiaye 
Date:   06-01-18 17:00   >>> RĂ©pondre Ă  ce messageMessage posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
 
 Re: jime pulaar,e pulajeeje,POEME,ET PROVERBE EN POULAR
Auteur: WADE 
Date:   30-05-18 23:00   >>> RĂ©pondre Ă  ce message

so bomri fiyama lotoy deefani deefti hirande tan leeli tawo olto haano

Message posté par un internaute non inscrit dont la géolocalisation détectée est : VILLE : Dakar PAYS : Senegal
                    

Liste des forums  |  Besoin d'un login ? Enregistre toi ici
 Identification
 Nom d'utilisateur:
 Mot de passe:
 Se rappeler de mon login:
   
 Mot de passe oubliĂ© ?
Entre ici ton e-mail ou ton identifiant et un nouveau mot de passe te sera envoyé par mail.